dimarts, 29 de maig de 2012

Conclusions Finals

Bé, i després de tota la feina realitzada, aquest segon període de pràctiques ja arriba al seu final...

Com a reflexió personal de tot el procés, voldria dir que als inicis d’aquest projecte, em sentia una mica insegura de tot plegat, ja que per mi aquesta experiència ha estat totalment nova i ha esta la primera vegada que he m’he vist immersa en el context escolar de primària i he interactuat amb un grup classe.

Personalment, valoro aquestes pràctiques molt positivament en el sentit, he anat agafant confiança a mesura que han anat passant els dies i he anat intervenint a l’aula i amb els alumnes amb els qui m’he centrat. He après moltes coses sobre el desenvolupament dels nens i nenes de primària i, sobretot, del procés d’adquisició de la lectura i l’escriptura.

Voldria fer també, una pinzellada de les perspectives de continuïtat del meu projecte a l’escola i les propostes de millora.
 
En relació a les perspectives de continuïtat, penso que són probables, ja que els resultats dels testos realitzats, l’elaboració del Pla Individualitzat per a l’alumne de primer i la recerca de materials adequats a les necessitats detectades que vaig realitzar, permetrà als mestres tenir un suport d’assessorament i guia per tal d’afavorir el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura dels seus alumnes.

Pel que fa a les propostes de millora, destacar que si ara hagués de tornar a engegar un projecte com aquest, possiblement no el presentaria tant extens en relació als objectius marcats, ja que he pogut veure que en vaig presentar molts i el temps no m’ha permès assolir-los satisfactòriament en la darrera de les fases.

M’agradaria destacar, també, la confiança i recolzament de la meva tutora i les mestres de l’aula de primer en els moments de les meves intervencions, ja que això m’ha donat molta tranquil·litat en tot moment i ha potenciat la meva seguretat i iniciativa a l’hora d’interactuar amb els alumnes.

Per acabar, dir que com la majoria de vosaltres, acabo la meva formació com a psicopedagoga amb aquestes pràctiques i realment estic satisfeta de concloure la llicenciatura d’aquesta manera, ja que considero que durant tot aquest temps, he après moltes coses interessants que em serviran per a la meva formació com a futura psicopedagoga i valoro aquesta experiència com a molt enriquidora tant a nivell personal com professional.

Molts ànims en aquesta recta final i sort a totes!

dilluns, 28 de maig de 2012

Valoració Quarta Fase

Els objectius d’aquesta darrera fase del projecte eren els següents:

-          Proporcionar assessorament als mestres de l’aula de primer per tal d’afavorir el desenvolupament i la motivació per a la lectura i comprensió de textos del seu alumnat.
-          Proporcionar assessorament als mestres de l’aula de tercer per tal d’afavorir el desenvolupament i la motivació per a la comprensió lectora i l’escriptura del seu alumnat. En especial, per a aquells alumnes als qui se’ls hagi detectat un alt grau de dificultat i/o desmotivació.
-          Implementar els materials escollits en la fase anterior.

En relació al primer dels objectius esmentats, diria que s’ha assolit en el sentit que la major part de les meves intervencions han estat dins d’aquesta aula, per tant, la relació continua que he mantingut amb la tutora, m’ha permès anar parlant amb ella sobre el tema de les dificultats de l’alumne i els possibles materials que es podrien utilitzar a l’aula. No obstant, no ho he pogut fer a un nivell general de grup-classe, com m’havia proposat en l’inici de la planificació perquè només m’he centrat en un dels casos.

Tot i així, em considero força satisfeta de la tasca realitzada en relació a aquest objectiu.

D’altra banda, destacar que els dos objectius restants no ha estat possible assolir-los. O, més ben dit, assolir-los com a mi m’hagués agradat degut a l’escassetat del temps en aquesta recta final de les pràctiques.

En relació a l’assessorament al mestre de l’aula de tercer, la manca de temps no m’ha permès reunir-me amb ell per tal d’exposar-li directament els resultats del testos realitzats.

Aquest fet, ha estat conseqüència de centrar-me majoritàriament en el cas l’aula de primer al llarg de tot el procés. Que va ser una decisió que vaig prendre conjuntament amb la tutora perquè vam pensar que era millor dur a terme una tasca ben feta, que voler fer més i no fer-ho prou bé.

No obstant, sí que hem pogut proporcionar-li els resultats dels testos passats. Per la qual cosa considero que amb l’avaluació i els informes realitzats a partir dels resultats dels testos, el tutor podrà tenir unes bones referències de les mancances que poden presentar els seus alumnes.

Per últim, i pel mateix motiu, ha estat evident que tampoc m’ha estat possible implementar els materials escollits en la fase anterior de recollida de materials adaptats a les necessitats detectades.

Aquest fet del no assoliment dels objectius, m’ha permès adonar-me de la complexitat dels projectes d’intervenció i de la quantitat de temps que es necessita per implementar-los. Tot i així, la meva valoració en aquesta fase, segueix sent positiva en el sentit que, en la mesura del possible, els objectius han quedat mitjanament assolits.

dissabte, 26 de maig de 2012

Valoració tercera fase

La tercera fase, ha estat més breu que les dues anteriors, en el sentit que la recerca de materials per als alumnes la vaig fer en tres sessions i dins la mateixa aula, ja que el centre disposava d’una gran “muntanya” de materials que va rebre del centre de recursos de la zona i el que preteníem era fer-ne una classificació i tria adequada. Així doncs, tenint en compte les mancances dels alumnes en els que s’ha basat el meu projecte, em vaig estar mirant, tots els materials.

El fet de fer-ho dins l’aula de primer, em permetia anar consultant a la tutora quan tenia algun dubte sobre si els materials eren adequats a les seves capacitats. Al mateix temps, també anava consultant a la meva tutora els dubtes que m’anaven sorgint.

La tria realitzada, està basada en el reforç i aprenentatge de la llengua catalana. Concretament, els materials escollits són quaderns i jocs que fomenten l’aprenentatge del procés la lectura i escriptura i en vam escollir alguns destinats a la grafomotricitat i grafismes. Tota aquesta tria de materials, té la finalitat d’abordar les necessitats de l’alumne a l’aula, però també a casa, ja que es pretén proporcionar a la família un llistat dels recursos més adients perquè els pugui realitzar a casa.

La veritat és que hi havia molts materials, però alguns es repetien bastant, ja que potser abordaven tasques semblants, però exposades de maneres diferents. Per aquest motiu, quan em trobava d’aquesta manera, a l’hora de decidir-me per un o altre, vaig tenir en compte diversos aspectes:

-          Que s’adeqüessin a les seves necessitats.

-          Que li poguessin resultar interessants (que cridessin la seva atenció visual): jocs de paraules, il·lustracions amb color i vistoses...

-          Que reforcessin els coneixements que ja té adquirits (el reconeixement i representació de grafies conegudes, com les del seu nom i el de la seva família).

-          Que presentin tasques que pugui fer de manera autònoma, sense el recolzament constant de l’adult.

Així doncs, la tria realitzada, està basada en el reforç i aprenentatge de la llengua catalana. Concretament, els materials escollits són quaderns i jocs que fomenten l’aprenentatge del procés la lectura i escriptura i en vam escollir alguns destinats a la grafomotricitat i grafismes. Tota aquesta tria de materials, té la finalitat d’abordar les necessitats de l’alumne a l’aula, però també a casa, ja que es pretén proporcionar a la família un llistat dels recursos més adients perquè els pugui realitzar a casa.

En general, valoro positivament aquesta fase, ja que considero que he après força sobre la tria de materials adients en el sentit de que no havia realitzat mai una recerca de recursos tant específics i per a unes necessitats concretes.
dilluns, 14 de maig de 2012

Recollida de materials

Hola de nou!

Només dir-vos que vaig afegint al gadget de la dreta, sota dels arxius de blog, diferents enllaços web on hi podreu trobar material en format de fitxes i activitats interactives, així com també molts enllaços a diferents pàgines destinades al treball de la lectoescriptura amb l'alumnat de primària i que jo estic investigant per tal de fer la tria per a aquesta tercera fase del meu projecte.

Espero que sigui del vostre interès...
Seguim treballant!!

dijous, 10 de maig de 2012

Inici 3a Fase: Recerca de material


Al llarg d’aquesta setmana, he començat també, amb la tercera de les fases del meu projecte i que té per objectiu realitzar el següent:

-          Obtenir materials adequats que permetin respondre a les necessitats individuals detectades en els alumnes.

Tot i que la segona fase d’anàlisi de la realitat específica de l’alumnat objecte de la meva intervenció encara no està finalitzada, ja que encara em falta acabar d’elaborar el PI amb l’alumne de primer i analitzar els resultats dels testos que vaig passar als dos alumnes de tercer, aquests dies la tutora de l’aula de primer i jo hem començat a fer una tria de diferents materials didàctics per a l’alumne basant-nos en les necessitats que presenta. De moment ho hem fet en base a uns llibres i jocs que ens van proporcionar des dels Serveis Educatius de la zona. En aquesta primera tria, hem fet sobretot, un descart del que vèiem que l’alumne no podria fer degut a les seves dificultats i hem separat la resta de material per àrees de llengua i de matemàtiques, que són les matèries sobre les que estem realitzant el Pla Individualitzat.

Durant la setmana que ve, mirarem d’acabar de fer la tria per tal de poder preparar activitats i dossiers de reforç per l’alumne tant a l’aula ordinària, com a la d’educació especial i a casa.

La figura de l'educador social en l'àmbit de l'educació formal
Hola de nou! Us adjunto aquest vídeo reflexiu sobre l'educació social, l'he trobat i m'ha agradat molt, ja que m'hi he sentit identificada perquè sóc educadora social i ja fa uns anys que estic immersa en el context de l'educació formal i representa una crida d'aquesta figura a l'escola.

A veure que us sembla!!!

Aula Educació Especial


Aquest passat dilluns dia 7 de maig, vaig assistir, tal i com us vaig dir, a l’aula d’educació especial amb la mestra que se n’encarrega i els dos alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

Aquests, hi assisteixen tres hores setmanals i hi realitzen activitats de reforç i recolzament amb el procés de la lectoescriptura.

Els primers deu minuts, els vam dedicar a la correcció dels deures que els havia demanat en la darrera sessió i vam fer-ho cadascuna amb un dels nens.

Un cop acabats, vam realitzar una activitat de bingo amb síl·labes, que consistia en que cadascun dels nens tenia un cartronet amb diferents amb quatre files que contenien sis síl·labes diferents. Totes elles relacionades amb les grafies que s’estan treballant a l’aula, com per exemple: ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu, ta, te, ti, to, tu.

Primerament, els vam fer llegir-les una a una i després vam iniciar el joc, en el que ells mateixos de manera alternada, anàvem traient paperets d’una caixa, i que contenien les diferents síl·labes. Si tenien al cartronet la síl·laba que havia sortit, l’havien de marcar amb un gomet per anar-les descartant.

Finalment, quan vam haver acabat el joc, els vam demanar que escollissin tres de les síl·labes i que escrivissin paraules amb elles, com per exemple: titella, mama, peu...

La veritat és que vaig trobar que era una manera força interessant i motivadora de treballar les grafies amb aquests alumnes, ja que el fet de fer que es prenguin l’aprenentatge com a un joc per passar-s’ho bé, és molt positiu per al seu procés d’adquisició de coneixements.

El fet d’observar de manera tan individualitzada l’alumne amb qui estem preparant el PI, em va fer adonar de les dificultats que té per identificar les grafies i relacionar-les amb el so, així com de pronunciació de dues grafies juntes com les síl·labes presentades en el joc.