dimecres, 21 de març de 2012

Presentació del meu projecte

Al llarg del meu pràcticum, portaré a terme una intervenció psicopedagògica enfocada a l’àmbit escolar, a una escola de la comarca de l’Urgell, amb alumnat dels cicles inicial i mitjà. En concret, em centraré amb el grup primer i amb el de tercer, degut a les necessitats detectades per part dels professionals a realitzar diferents intervencions per tal d’afavorir el desenvolupament i la motivació per a la lecto-escriptura.

Pel que fa al grup de primer, em centraré en la recerca de materials educatius per afavorir l’atenció i l’interès en les activitats lectura i comprensió escrita, i en l’adaptació dels mateixos per a les necessitats dels alumnes, ja que treballar en aquest sentit és molt important perquè els alumnes puguin assolir el posterior procés de l’escriptura.

En relació al grup de tercer, la meva intervenció anirà destinada a realitzar una detecció i anàlisi de necessitats en relació als processos ja esmentats. Amb aquest grup, no obstant, em centraré més en afavorir els processos de comprensió i escrit, ja que el procés de lectura mecànica en aquesta etapa ja està consolidada.

Després de realitzar l'anàlisi de la realitat i de la informació obtinguda, faré una recerca de material per tal de poder d’assessorar els tutors i afavorir l’aprenentatge dels alumnes segons les necessitats detectades.

Bé, aquest és el breu resum del meu Pla de Treball inicial, l'únic que em queda per dir de moment, és que he començat aquest segon pràcticum amb moltes ganes i hi posaré tot el meu entusiasme perquè l'experiència em sigui molt profitosa.

Espero les vostres visites al blog i, evidentment, els vostres comentaris!!!

Fins ara!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada