dilluns, 23 d’abril de 2012

Materials

Amb aquesta entrada del bloc, tot i que segurament la majoria de vosaltres ja els coneixeu, volia fer una breu ressenya dels testos que ja he començat a dur a terme amb dos dels alumnes de tercer de primària, i als quals faig referència en la meva aportació anterior. Són el TALEC i l’EFAI.

El TALEC és un test d’anàlisi de la lectura i l’escriptura en català que té per objectiu determinar els nivells generals i les característiques específiques de la lectura i l’escriptura d’infants en edat d’adquisició del procés lector. Amb la seva implementació es pretén avaluar i diagnosticar el llenguatge, la parla, la comprensió i velocitat lectora i expressió escrita i el nivell de l’alumnat en aquests aspectes per tal de fer una detecció de necessitats.  

D’altra banda, l’ EFAI (Evaluación Factorial de las Aptitudes Intelectuales) és un test per avaluar les següents cinc aptituds bàsiques:

Espacial: l’aptitud espacial és aquell conjunt de destreses cognitives que permeten a un subjecte treballar mentalment amb els objectes en l’espai, visualitzant-los, orientant-los, transformant-los,...Requereix imaginar mentalment moviment i transformacions. En el pla acadèmic, les investigacions realitzades fins al moment, mostren que puntuacions altes en aquesta aptitud, solen estar relacionades amb nivells alts de rendiment en matemàtiques avançades (geometria, càlcul,...).

 Numèrica: l’aptitud numèrica reflexa la destresa per comprendre les relacions numèriques existents i resoldre problemes. Es relaciona amb el domini de conceptes matemàtics bàsics, el raonament aritmètic, a posada en pràctica en problemes de la vida quotidiana i la capacitat interpretativa de taules i gràfiques de contingut numèric.

Raonament abstracte: es relaciona amb la capacitat de raonament lògic i la flexibilitat per resoldre qüestions de tipus lògic i abstracte. Suposa raonar inductivament.

Verbal: l’aptitud verbal és la facultat per comprendre les subtileses de la llengua i manejar correctament les dades verbals.

Avalua la capacitat per percebre i comprendre conceptes i idees expressades verbalment, així com  per expressar-se amb aquests mitjans. Es relaciona amb la riquesa de vocabulari. L’aptitud verbal està relacionada amb el nivell de vocabulari de les persones i la seva destresa en la lectura, escriptura i en general, en la comunicació tot fent ús de les paraules.

Memòria: és una mesura important de la destresa d’un nen/a per aprendre noves informacions i retenir-les a la memòria. Requereix  del nen/a habilitat per codificar, organitzar i recuperar informació adquirida. En els processos d’aprenentatge i resolució de problemes, és un aspecte clau que el nen/a sigui capaç d’aprendre i recordar diferent informació.

Una vegada avaluades les cinc aptituds anteriors, es pot fer una estimació de l’índex de capacitat mental, que permet descriure la intel·ligència general, la intel·ligència verbal i la intel·ligència no verbal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada