dimecres, 2 de maig de 2012

Segona Fase: Anàlisi de la realitat específica


En aquest moment, estic portant a terme la segona i més extensa fase del meu pràcticum, els objectius de la qual eren els següents:

-          Proporcionar suport a l’aula de primer en les hores que dediquen a les activitats d’expressió lectora i comprensió.

-          Observar de manera directa les dificultats i necessitats que presenti cada alumne.

-          Implementar els testos TALEC i EFAI al grup de tercer de primària.

-          Obtenir resultats que permetin orientar una recerca de material adient.

Dos matins a la setmana, assisteixo a l’aula de primer de primària, on proporciono suport a la mestra a l’assignatura de llengua catalana i, en la qual realitzem moltes activitats de lectura i escriptura.

En concret, em centro amb l’alumne que presenta dificultats al que ja he fet esment, i en algunes ocasions, a un altre que també presenta dificultats degut a la manca d’atenció.

La meva tasca, es basa doncs, en el suport d’aquests alumnes mentre la resta del grup realitza les fitxes de lectura i d’escriptura.

He pogut observar que habitualment a l’alumne en qüestió se li dóna el mateix material (fitxes, llibres de lectura,...) que a la resta del grup, tot i que ell ho va realitzant al seu ritme i amb ajuda individual ja sigui per part de la tutora, de la mestra d’educació especial, o jo mateixa en els moments que hi sóc.

L’alumne va fent al seu ritme, se l’ha d’anar reconduint perquè es distreu molt fàcilment, i a l’hora d’escriure se li han d’anar dictant les grafies molt clares perquè les identifiqui i sigui capaç de representar-les al full.

Penso que aquesta manera de treballar les seves dificultats és força bona, ja que tot i que ell no pot seguir el mateix ritme que la resta de companys, veu que realitza les mateixes activitats i, d’aquesta manera no se sent tan desplaçat com si se li donessin activitats més diferenciades.

No obstant, la mestra em va demanar que l’ajudés a realitzar una tria de material complementari per tal de treballar totes aquestes dificultats i proporcionar assessorament a la família.

D’altra banda, de moment he passat els testos TALEC i EFAI a dos alumnes del grup de tercer. Ho he fet en unes quatre hores més o menys, en les que la meva tutora disposava de temps per al departament psicopedagògic. Vam agafar els alumnes per separat al seu despatx i els vaig passar el test amb el seu recolzament i seguint les seves indicacions.

En aquest sentit, considero gairebé assolits els tres primers objectius que em vaig proposar al Pla de Treball inicial, que consistien el l’observació, el recolzament i la passació dels testos.

A partir d’aquí, al llarg d’aquesta setmana vinent, n’extrauré els resultats per tal de poder realitzar la recerca dels materials que siguin més adients segons les dificultats detectades amb els diferents alumnes.

En general, em considero molt satisfeta de l’experiència viscuda fins al moment, ja que ho trobo molt interessant, al mateix temps que penso que em resultarà molt profitosa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada