dimarts, 29 de maig de 2012

Conclusions Finals

Bé, i després de tota la feina realitzada, aquest segon període de pràctiques ja arriba al seu final...

Com a reflexió personal de tot el procés, voldria dir que als inicis d’aquest projecte, em sentia una mica insegura de tot plegat, ja que per mi aquesta experiència ha estat totalment nova i ha esta la primera vegada que he m’he vist immersa en el context escolar de primària i he interactuat amb un grup classe.

Personalment, valoro aquestes pràctiques molt positivament en el sentit, he anat agafant confiança a mesura que han anat passant els dies i he anat intervenint a l’aula i amb els alumnes amb els qui m’he centrat. He après moltes coses sobre el desenvolupament dels nens i nenes de primària i, sobretot, del procés d’adquisició de la lectura i l’escriptura.

Voldria fer també, una pinzellada de les perspectives de continuïtat del meu projecte a l’escola i les propostes de millora.
 
En relació a les perspectives de continuïtat, penso que són probables, ja que els resultats dels testos realitzats, l’elaboració del Pla Individualitzat per a l’alumne de primer i la recerca de materials adequats a les necessitats detectades que vaig realitzar, permetrà als mestres tenir un suport d’assessorament i guia per tal d’afavorir el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura dels seus alumnes.

Pel que fa a les propostes de millora, destacar que si ara hagués de tornar a engegar un projecte com aquest, possiblement no el presentaria tant extens en relació als objectius marcats, ja que he pogut veure que en vaig presentar molts i el temps no m’ha permès assolir-los satisfactòriament en la darrera de les fases.

M’agradaria destacar, també, la confiança i recolzament de la meva tutora i les mestres de l’aula de primer en els moments de les meves intervencions, ja que això m’ha donat molta tranquil·litat en tot moment i ha potenciat la meva seguretat i iniciativa a l’hora d’interactuar amb els alumnes.

Per acabar, dir que com la majoria de vosaltres, acabo la meva formació com a psicopedagoga amb aquestes pràctiques i realment estic satisfeta de concloure la llicenciatura d’aquesta manera, ja que considero que durant tot aquest temps, he après moltes coses interessants que em serviran per a la meva formació com a futura psicopedagoga i valoro aquesta experiència com a molt enriquidora tant a nivell personal com professional.

Molts ànims en aquesta recta final i sort a totes!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada