dilluns, 28 de maig de 2012

Valoració Quarta Fase

Els objectius d’aquesta darrera fase del projecte eren els següents:

-          Proporcionar assessorament als mestres de l’aula de primer per tal d’afavorir el desenvolupament i la motivació per a la lectura i comprensió de textos del seu alumnat.
-          Proporcionar assessorament als mestres de l’aula de tercer per tal d’afavorir el desenvolupament i la motivació per a la comprensió lectora i l’escriptura del seu alumnat. En especial, per a aquells alumnes als qui se’ls hagi detectat un alt grau de dificultat i/o desmotivació.
-          Implementar els materials escollits en la fase anterior.

En relació al primer dels objectius esmentats, diria que s’ha assolit en el sentit que la major part de les meves intervencions han estat dins d’aquesta aula, per tant, la relació continua que he mantingut amb la tutora, m’ha permès anar parlant amb ella sobre el tema de les dificultats de l’alumne i els possibles materials que es podrien utilitzar a l’aula. No obstant, no ho he pogut fer a un nivell general de grup-classe, com m’havia proposat en l’inici de la planificació perquè només m’he centrat en un dels casos.

Tot i així, em considero força satisfeta de la tasca realitzada en relació a aquest objectiu.

D’altra banda, destacar que els dos objectius restants no ha estat possible assolir-los. O, més ben dit, assolir-los com a mi m’hagués agradat degut a l’escassetat del temps en aquesta recta final de les pràctiques.

En relació a l’assessorament al mestre de l’aula de tercer, la manca de temps no m’ha permès reunir-me amb ell per tal d’exposar-li directament els resultats del testos realitzats.

Aquest fet, ha estat conseqüència de centrar-me majoritàriament en el cas l’aula de primer al llarg de tot el procés. Que va ser una decisió que vaig prendre conjuntament amb la tutora perquè vam pensar que era millor dur a terme una tasca ben feta, que voler fer més i no fer-ho prou bé.

No obstant, sí que hem pogut proporcionar-li els resultats dels testos passats. Per la qual cosa considero que amb l’avaluació i els informes realitzats a partir dels resultats dels testos, el tutor podrà tenir unes bones referències de les mancances que poden presentar els seus alumnes.

Per últim, i pel mateix motiu, ha estat evident que tampoc m’ha estat possible implementar els materials escollits en la fase anterior de recollida de materials adaptats a les necessitats detectades.

Aquest fet del no assoliment dels objectius, m’ha permès adonar-me de la complexitat dels projectes d’intervenció i de la quantitat de temps que es necessita per implementar-los. Tot i així, la meva valoració en aquesta fase, segueix sent positiva en el sentit que, en la mesura del possible, els objectius han quedat mitjanament assolits.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada