dissabte, 26 de maig de 2012

Valoració tercera fase

La tercera fase, ha estat més breu que les dues anteriors, en el sentit que la recerca de materials per als alumnes la vaig fer en tres sessions i dins la mateixa aula, ja que el centre disposava d’una gran “muntanya” de materials que va rebre del centre de recursos de la zona i el que preteníem era fer-ne una classificació i tria adequada. Així doncs, tenint en compte les mancances dels alumnes en els que s’ha basat el meu projecte, em vaig estar mirant, tots els materials.

El fet de fer-ho dins l’aula de primer, em permetia anar consultant a la tutora quan tenia algun dubte sobre si els materials eren adequats a les seves capacitats. Al mateix temps, també anava consultant a la meva tutora els dubtes que m’anaven sorgint.

La tria realitzada, està basada en el reforç i aprenentatge de la llengua catalana. Concretament, els materials escollits són quaderns i jocs que fomenten l’aprenentatge del procés la lectura i escriptura i en vam escollir alguns destinats a la grafomotricitat i grafismes. Tota aquesta tria de materials, té la finalitat d’abordar les necessitats de l’alumne a l’aula, però també a casa, ja que es pretén proporcionar a la família un llistat dels recursos més adients perquè els pugui realitzar a casa.

La veritat és que hi havia molts materials, però alguns es repetien bastant, ja que potser abordaven tasques semblants, però exposades de maneres diferents. Per aquest motiu, quan em trobava d’aquesta manera, a l’hora de decidir-me per un o altre, vaig tenir en compte diversos aspectes:

-          Que s’adeqüessin a les seves necessitats.

-          Que li poguessin resultar interessants (que cridessin la seva atenció visual): jocs de paraules, il·lustracions amb color i vistoses...

-          Que reforcessin els coneixements que ja té adquirits (el reconeixement i representació de grafies conegudes, com les del seu nom i el de la seva família).

-          Que presentin tasques que pugui fer de manera autònoma, sense el recolzament constant de l’adult.

Així doncs, la tria realitzada, està basada en el reforç i aprenentatge de la llengua catalana. Concretament, els materials escollits són quaderns i jocs que fomenten l’aprenentatge del procés la lectura i escriptura i en vam escollir alguns destinats a la grafomotricitat i grafismes. Tota aquesta tria de materials, té la finalitat d’abordar les necessitats de l’alumne a l’aula, però també a casa, ja que es pretén proporcionar a la família un llistat dels recursos més adients perquè els pugui realitzar a casa.

En general, valoro positivament aquesta fase, ja que considero que he après força sobre la tria de materials adients en el sentit de que no havia realitzat mai una recerca de recursos tant específics i per a unes necessitats concretes.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada